Adolfsson Lars
Företagsnamn Adolfsson Lars
Organisationsnummer 640218-1652
Regelområde Djurhållning
Utfärdat 2018-06-18
Giltigt till 2019-12-31
Anläggning adress Hårsta 1, Runtuna, 611 93 NYKÖPING