Adolfsson Jerker
Företagsnamn Adolfsson Jerker
Organisationsnummer 640708-1915
Regelområde Djurhållning
Utfärdat 2018-06-18
Giltigt till 2019-12-31
Anläggning adress Högsäter Södra arbetarbostad, 54075 Ljungsbro