Företagsnamn Organisationsnummer Regelområde Utfärdat Giltigt till Certifikat
Åberg Birgitta 460112-1660 Växtodling 2018-06-18 2019-06-30 Ladda ner pdf
Åberg Birgitta 460112-1660 Djurhållning 2018-11-19 2019-12-31 Ladda ner pdf
Åberg Jan 770126-8570 Djurhållning 2018-06-18 2019-12-31 Ladda ner pdf
Åberg Jan 770126-8570 Växtodling 2018-06-18 2019-06-30 Ladda ner pdf
Åberg Johan 890822-6932 Växtodling 2018-06-18 2019-06-30 Ladda ner pdf
AB Sofielunds Gård 556091-4227 Djurhållning 2019-02-21 2020-12-31 Ladda ner pdf
AB Sofielunds Gård 556091-4227 Växtodling 2019-02-21 2020-12-31 Ladda ner pdf
Ackarby Lantbruk AB 559148-2848 Växtodling 2018-07-06 2019-06-30 Ladda ner pdf
Activs Gård AB 556841-5417 Växtodling 2018-06-18 2019-06-30 Ladda ner pdf
Activs Gård AB 556841-5417 Djurhållning 2018-06-18 2019-12-31 Ladda ner pdf
Adamsson Svante 580508-5932 Växtodling 2018-06-18 2019-06-30 Ladda ner pdf
Adelsö Ägg 556300-3762 Växtodling 2019-03-18 2020-12-31 Ladda ner pdf
Adolfsson Jerker 640708-1915 Djurhållning 2019-03-14 2020-12-31 Ladda ner pdf
Adolfsson Jerker 640708-1915 Växtodling 2019-03-14 2020-12-31 Ladda ner pdf
Adolfsson Lars 640218-1652 Djurhållning 2018-06-18 2019-12-31 Ladda ner pdf