Företagsnamn Organisationsnummer Regelområde Utfärdat Giltigt till Certifikat
5510277584 541203-4638 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
5510277584 541203-4638 Djurhållning 2017-06-21 2018-12-31 Ladda ner pdf
AB Egnahem Handelsträdgård 556308-6494 Växthus 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
Åberg Birgitta 460112-1660 Växtodling 2017-08-01 2018-06-30 Ladda ner pdf
Åberg Jan 770126-8570 Djurhållning 2017-06-21 2018-12-31 Ladda ner pdf
Åberg Jan 770126-8570 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
Åberg Johan 890822-6932 Växtodling 2017-08-15 2018-06-30 Ladda ner pdf
AB Sofielunds Gård 556091-4227 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
AB Sofielunds Gård 556091-4227 Djurhållning 2017-06-21 2018-12-31 Ladda ner pdf
AB Utigården 559021-8995 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
Activs Gård AB 556841-5417 Växtodling 2017-11-07 2018-06-30 Ladda ner pdf
Activs Gård AB 556841-5417 Djurhållning 2017-08-09 2018-12-31 Ladda ner pdf
Adamsson Svante 580508-5932 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
Adelsö Ägg 556300-3762 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf
Adolfsson Jerker 640708-1915 Växtodling 2017-06-21 2018-06-30 Ladda ner pdf